GOOPOSCAT

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques