GOOPOSCAT

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals