GOOPOSCAT

Constitució Espanyola de 1978. Estructura i característiques principals.