GOOPOSCAT

A7 Les tecnologies de la informació en el segle XXI