GOOPOSCAT

Tema 23. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya