GOOPOSCAT

Tema 18. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal