GOOPOSCAT

Tema 14. Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat