GOOPOSCAT

Tema 12. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, del procediment d’Habeas Corpus