GOOPOSCAT

02/09 – Activitat 1 – L’Ordenament Jurídic de l’Estat