SANT JUST D'ESVERN
Cataluña
Plazo Pendiente
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
Altura Hombre
m
Altura Mujer
m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
Publicar la present Resolució de l’esmena de les bases reguladores de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al tauler d’anunci de la seu electrònica de l’ajuntament, i publicar l’anunci d’aprovació de les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i publicar l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
Tasa 40,00€
FIGUERES
Cataluña
Plazo Abierto
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
03/08/2022
Fecha fin
31/08/2022
Altura Hombre
1.70m
Altura Mujer
1.60m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
Nivell B2 de català / Permís de conduir A2 i B
BORGES BLANQUES
Cataluña
Plazo Pendiente
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
Altura Hombre
m
Altura Mujer
m
Permiso
0
PLAZAS
Observaciones:
El termini s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies naturals
Tasa 25,00€
LES ROQUETES
Cataluña
Plazo Abierto
Funcionario Interino
Fecha inicio
Fecha fin
21/08/2022
Altura Hombre
m
Altura Mujer
m
Permiso
A1 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
Borsa de treball de places d’Agent de la Policia Local Concurs oposició Funcionari interí
LLEIDA
Cataluña
Plazo Pendiente
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
Altura Hombre
1.70m
Altura Mujer
1.60m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
Els aspirants hauran d’obtenir el permís de conduir de la classe A en el termini de 2 anys. Drets d’examen: L’import dels drets d’examen serà l’establert a les ordenances fiscals per drets d’examen d’oposicions i concursos vigents en el moment de presentar la sol·licitud.
BADIA DEL VALLÈS
Cataluña
Plazo Pendiente
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
Altura Hombre
1.65m
Altura Mujer
1.55m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
El termini s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies naturals
Tasa 13,50€
CORBERA DE LLOBREGAT
Cataluña
Plazo Abierto
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
19/07/2022
Fecha fin
29/07/2022
Altura Hombre
1.65m
Altura Mujer
1.60m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
DATES TERMINI PROVISIONAL: El termini de presentació de sol·licituds per part de les persones aspirants serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
Tasa 15,00€
Pallejà
Cataluña
Plazo Abierto
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
04/08/2022
Altura Hombre
m
Altura Mujer
m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
AMPOSTA
Cataluña
Plazo Abierto
Funcionario Interino
Fecha inicio
15/07/2022
Fecha fin
11/08/2022
Altura Hombre
1.65m
Altura Mujer
1.60m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL QUE TINDRÀ UNA VIGÈNCIA DE DOS ANYS
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Cataluña
Plazo Pendiente
Funcionario de Carrera
Fecha inicio
Fecha fin
Altura Hombre
1.65m
Altura Mujer
1.55m
Permiso
A2 / B
0
PLAZAS
Observaciones:
Selecció conjunta per a la provisió de places vacants d’agents de la Policia Local de diversos ajuntaments de la comarca del Maresme adherits al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya